top of page
Oa Photo023.jpg

הדרכה

החברה מספקת שירותי הדרכה ויעוץ בתחומים של פיתוח משאבי אנוש בתחומי ה-IT. לחברה ניסיון רב בביצוע ניתוח צרכי הדרכה ותפירת פתרונות הדרכתיים לכל לקוח על פי צרכיו הייחודיים. תחום ההדרכה כולל, בין השאר, הדרכות בסיסיות בכל תחומי ה-IT, הדרכות להטעמת מערכות, הכשרה לתחזוקה, חונכות אישית לתפעול ותחזוקה של מערכות ורשתות, הכשרה למבחני הסמכה של גופים בינלאומיים, כמו מיקרוסופט, PMP (ניהול פרוייקטים), ITIL...

ההדרכה מתבצעת במתקני הלקוח על ידי צוות מקצועי מנוסה שצבר ניסיון רב בהדרכה. לחברה ניסיון מוכח בפיתוח יכולות קוגניטיביות הדרושות לתפעול ותחזוקה של מערכות IT ואבחון קבוצתי של פוטנציאל הלמידה של מועמדים לתפקידי מפתח במערכות מחשוב

bottom of page