top of page
iStock_000002451648Medium.jpg

ניהול מערכות מידע

מציעה לך לחשוב קדימה ולשלב את ניהול מערכות המידע עם מומחים  בתחום שיגיעו אליך וישתלבו בחברה כך שנתפקד כחלק מהחברה כדי לספק את  השירות הטוב ביותר. אנחנו נתפור לך את חליפת השירות המתאימה לך, בין אם  אין לך תקציב המאפשר משרה מלאה של מנהל מערכות המחשוב בארגון ובין אם  יש לך מנהל מערכות מידע אשר זקוק לתמיכה מקצועית ולגיבוי שוטף.

 N.I.T בנויה ומתורגלת לעמוד בציפיות המשתמשים וכן לעמוד בציפיות ההנהלה  מבחינת תקציבים, יעדים, אתגרים ולוחות זמנים.

ניהול מערכות מידע​

  • קבלת אחריות מלאה מקצה לקצה לתפעול ותחזוקת מערך המחשוב.

 

  • מתן שירותים לפי משימות / פרויקטים, תוך עמידה ברמת השירות הטובה ביותר.

 

  • בניית מערך משולב עם ספקי משנה תוך קבלת אחריות כוללת לרמת השירות.

 

  • מתן יעוץ מקצועי שוטף בכל הנושאים הקשורים באופן ישיר ועקיף לתחום מערכות המידע על ידי מומחים בתחומים השונים.

יתרונות ניהול מערכות מידע על ידי חברה המתמחית בתחום

  • ניהול מלא של רשת המחשבים של הלקוח באמצעות מומחים של N.I.T פוטר אותך מהתקציב והמשאבים הדרושים להעסקת מומחים שהם עובדי החברה, חוסך עלויות תפעול ומאפשר לעובדי החברה להתרכז בפעילויות שבליבת העסקים של החברה.

 

  • השירות מבוסס על אמנת שירות, ומאפשר קבלת תפוקות מירביות ללא תלות ברמת המשאבים הפנימיים הנדרשים.

 

  • מחיר השירות הנו קבוע וברור. קל לתכנן לפיו תקציב רב-שנתי לניהול ותפעול מערך השירות

 

 N.I.T תאתר עבורך את ספקי משנה, תעמיד חוזי שירות על פי הצורך, תנהל ביום יום את העבודה והקשרים מול הספקים ובכך זו נחסוך לך זמן וכסף יקר.

 

 אמנת השירות של N.I.T מאפשרת שינויים בהרכב המומחים העומדים לרשותך בהתאם לפיתוח מערכות המחשוב ללא צורך בהשקעה מתמדת בידע של העובדים בחברה. בכל רגע נתון עומדים לרשותך המומחים הניצבים בחזית הידע הנדרש לך.

  • אמנת השירות מאפשרת תגבור נקודתי של צוות התמיכה ופוטר מהצורך לגייס ולפטר עובדים בחברה על פי הצרכים המשתנים.

bottom of page