top of page
iStock_000034048558Small.jpg

ניהול פרויקטים

ניהול פרויקטים הוא ענף במדעי הניהול העוסק בתכנון ובקרה של פרויקטים(מיזמים), לרוב בעלי מרכיב גבוה של אי-ודאות או סיכון כלכלי. פרויקט מוגדר כמאמץ התחום בזמן ליצירת שירות או מוצר ייחודי. ל N.I.T ניסיון עשיר ויכולות מוכחות בניהול פרויקטים בסביבה הטרוגנית בעלת מוצרים רבים ומורכבים הדורשת מיומנות וידע טכנולוגי רחב תוך התאמה ספציפית לכל ארגון על פי צרכיו והפעלת כח האדם המתאים. ניהול הפרוייקטים מתבצע בסטנדרטים הגבוהים ביותר תוך עמידה קפדנית בלוחות זמנים ושיתוף מלא של הלקוח במהלך הפרויקט.מטרות ניהול הפרויקט הינן סיומו בלוח הזמנים הנדרש, עמידה ביעדי הפרויקט, באיכות הנדרשת, אי-חריגה מתקציב והשגת שביעות רצון הלקוח. פרויקטים אופייניים שניתן למצוא בארגונים מכוונים לרוב לשיפור מצבו התחרותי של הארגון באמצעות שיפור מועילות או היעילות שלו.ניהול פרויקטים היא אומנות עם אחוזי אי ההצלחה גבוהים בגלל חוסר נסיון או חוסר ידע ברמת הניהול. עמידה בתקציב וזמן בפרויקט הם סימן שלהצלחה.

אנחנו יכולים להבטיח לכם את שירות ניהול הפרויקטים המקצועי ביותר על ידי מנהלי פרויקטים מוסמכים ומנוסים

bottom of page